Agency Spotlight: Visual Apps នឹងជម្រុញដល់ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលនៃធុរកិច្ចតូចៗ


Visual Apps គឺជាភ្នាក់ងារទីផ្សារចល័តមួយដែលធ្វើការផ្តោតសំខាន់នៅតំបន់អុកស៊ីតាន់នៃប្រទេសបារាំង។ ចាន់ និងក្រុមរបស់គាត់កំពុងជួយធុរកិច្ច និងសមាគមន៍នានានៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើនទស្សនិកជនចល័តរបស់គេ។ នៅខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងអំឡុងពេលបិទក្រុងលើកទី១ Visual Apps បានបង្កើតសេចក្តីផ្តួចផ្តើមសាមគ្គីភាពមួយ ដែលផ្តល់ជូនសេវាគេដោយមិនគិតថ្លៃទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលជួបការលំបាក។

តើអ្នកអាចណែនាំពួកយើងទៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់អ្នកបានទែ?

Visual Apps គឺស្ថិតនៅក្នុងបេដូងនៃតំបន់ Aveyron នៅក្នុងតំបន់ Occitan ប្រទេសបារាំង។ ភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនរាល់សេវាដែលទាក់ទងនឹងទីផ្សារឌីជីថល។

ពួកយើងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងជាមួយនឹងកម្មវិធីបង្កើត ប៉ុន្តែពួកយើងមិនគិតថាពេញចិត្តនោះទេ។ វាកើតឡើងនៅពេលកំពុងមើលទៅកាន់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងបានរកឃើញ GoodBarber. ដំបូងយើងវិនិយោគពេលវេលា និងធនធានដើម្បីសិក្សាវេទិកា និងកែសម្រួល CMS។ ហើយជម្រើសរបស់យើងជាធម្មជាតិនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់វេទិកានោះ ដោយសារការរចនា និងភាពងាយស្រួលរបស់គេ។ 

ឱកាសក្នុងការក្លាយជាអ្នកលក់បន្ត ហើយបង្ហាញដោយខ្លួនឯង។

បន្ទាន់ពីបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយនឹងវេទិកា ពួកយើងចាប់ផ្តើមក្រមហ៊ុនតូចមួយដែលមានមនុស្សធ្វើការ ៤ នាក់រួមមានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ Sreymom នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ វិន័យនេះគឺសម្រាប់ប្រជាជននៅដែលមានការបង្កើត app ដូចជា GoodBarber។ ហើយវាទើបតែបានបើកនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក្យនៃគោលការណ៍ ៤.២.៦ ដើម្បីផ្តល់ការរៀបរាប់។

ស្ថានភាពនឹងបញ្ឈប់សាខាគន្លឹះរបស់យើង ក្នុងការផ្តល់ជូនកម្មវិធី iOS native ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើង។ ដៃគូសហការណ៍របស់យើងបានចាកចេញហើយ ប៉ុន្តែយើងសម្រេចចិត្តបន្តធ្វើការលឺ Visual Apps ជាមួយភរិយារបស់ខ្ញុំ។

ពួកយើងមិនស្តាយក្រោយក្នុងការអំនត់នោះទេ ព្រោះថាតាំងពីពេលនោះមក ភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការលើគម្រោងកម្មវិធីជាង ៥០មកហើយរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងវេទិកា GoodBarber

តើសេវាកម្មប្រភេទអ្វីដែលអ្នកផ្តល់ជូន?
 
ពួកយើងបានជ្រើសរើសផ្តល់សេវាកម្មទាក់ទងនឹងការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលចល័តតាំងពីពេលចាប់ផ្តើម។ កម្មវិធីទូរស័ព្ទលើ iOS, Android និង PWA។
 
ពួកយើងនៅតែបន្តលាតត្រដាងលើការប្រើប្រាស់វេទិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីចល័តរបស់យើង ដោយហេតុថានេះជាអ្វីដែលអនុញ្ញាតពួកយើងអោយអាចកំណត់ថ្លៃប្រកួតប្រជែងម្តងហើយម្តងទៀត។
 
ពួកយើងបានធ្វើការជាមួយដៃគូរ និងអតិថិជនរបស់យើង ក្នុងការរចនាកម្មវិធីពិសេស សម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។
 
ពួកយើងក៏ផ្តល់ជូនកម្មវិធីដូចជាវីដេអូ និងច្បាប់ដើមជាដើម។ ថ្ងៃនេះពួកយើងកំពុងឆ្មោះដំណើរទៅកាន់ការផ្សាព្វផ្សាយតាមអនឡាញ ហើយការបង្កើតសិក្ខាសាលាឌីជីថលនឹងតែងតែផ្តោតលើភាពចល័ត និងឌីជីថល។
 
កម្មវិធីទូរស័ព្ទអ្នកមួយណាដែលទទួលបានជោគជ័យ?
 
កម្មវិធីជាច្រើនបានទទួលភាពជោគជ័យខ្ពស់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមភ្នាក់ងារមកម្ល៉េះ៖
Cassiopée Animations : the association of the merchants of Grand Rodez
DCF Aveyron : Commercial Managers of France
The ROC Aveyron Handball
La Petite Roul'hotte: food-truck from Aveyron
The Epicureans Club in Aveyron
The Junior Economic Chamber of Rodez
 
ម៉្យាងទៀត កម្មវិធីដេលមានសារសំខាន់ចំពោះយើង៖ the SisMiC app
SisMiC (Sud Macif Central) គឺជាស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១០ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដែលស្ថិតនៅទឹកដីជនបទ ដើម្បីប្រើប្រាស់បាននៅតាមដែលខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំរួចទៅហើយ។
 
តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអំពីការវិវឌ្ឍន៍នៃលេខទូរស័ពក្នុងពេលឆាប់ៗ?
 
បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធ 5G ដែលមាននៅក្នុងអេក្រង់ លក្ខណៈពិសេសនៃស្មាតហ្វូន កម្លាំងគុណភាពថ្ម និងការពិតដែលថាវាអាចនឹងជំនួសកុំព្យូទ័រយួរដៃ។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះគឺមិនអាចទប់ទល់បាន ហើយនឹងផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយ៉ាងញឹកញាប់។
 
តើលក្ខណៈពិសេស GoodBarber ណាមួយដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុត?
 
GoodBarber ផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលប្រែប្រួលទៅតាមគម្រោងនីមួយៗ។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ៖ 
បច្ចេកវិទ្យា PWA ការថ្លឹងថ្លែងរវាងវែបសាយនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃចល័ត។
រូបរាងផ្ទាំងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតែមួយសម្រាប់ដៃគូរ និងអតិថិជនទាំងអស់របស់យើង
កម្មវិធីដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាញឹកញាប់ក្នុងកន្លែងចែកចាយទាំង ៣៖ វែប iOS និង Android
លក្ខណៈពិសេស eCommerce ថ្មី៖ ការទូទាត់ប្រាក់អនឡាញ, លក្ខណទៅយកនៅហាងតាមម៉ោងកំណត់, សារៈសំខាន់នៃការចែកចាយតាមតំបន់ក្នុងលក្ខណវិបត្តិសុខភាព។


រូបភាពដោយ  - Gilles Ruiz & Alain Picasso


តើសកម្មភាពអ្វីដែលអ្នកដាក់ចេញអំឡុងពេលនៃការបិទក្រុងលើកទី ១ (មិនា-មេសា ២០២០)?

គម្រោង IN&S (Initiative Numérique & Solidaire) គាំទ្រ SMEs សិប្បករ អ្នកលក់ និងអ្នករកស៊ី ដើម្បីបន្តសកម្មភាពក្នុងតំណាក់កាលវិបត្តិ និងការប្រឈមមុខនឹងអនាគតរបស់យើង។ វាជាសកម្មភាពដែល Visual Apps មិនអាចអនុវត្តបានឡើយប្រសិនបើគ្មានវេទិកា GoodBarber ដែលជាលក្ខណៈពិសេស e-commerce ថ្មី និងស្ថានភាពអ្នកលក់របស់យើង (មិនពិសេស)។

ពួកយើងចង់កត់សម្គាល់ដល់ការជ្រោមជ្រែងដោយគ្មានលក្ខណសម្រាប់គម្រោងនៃក្រុមហ៊ុន Licornecom, of Cassiopée មួយនេះ ដែលជាសមាគមអ្នកលក់ Grand Rodez និង 12ème Sens ដែលជាសហភាពសមាគមអ្នកលក់ Aveyron។ 

----
ប្រភពអត្ថបទ៖ https://www.goodbarber.com/blog/agency-spotlight-visual-apps-boosts-small-businesses-digital-marketing-a1020/រូបភាពដោយ  : Franck Tourneret